Rio-Bio  salongen
Gävlevägen 24 81431Skutskär Tel nr: 026-70155 mobil: 070-227 19 52 Fax nr: 026-70612

Tekniska uppgifter för Bio Rio
Lokaltyp: Teater/biolokal
Antal platser 170
Scen eller rummets bredd 8,0 m
Scen eller rummets djup: 5,5 m
Normalt speldjup: 3 m
Normal scenöppning: 5,5 m
Normal höjd: 4,0 m

 
Scen
Passage vänster-höger Saknas
Antal trappor till salong 2
Salongstrappornas typ Fasta
Scengolv Plant
Scengolvets färg Mörkt
Scenutrustning
Typ av huvudridå Dragridå
Manövrering av ridå Elektrisk
Manöversida ridå Vänster, väska
Brandridå Saknas
Komplett intäckning Byxor + tak
Färg på intäckning Svart
Material intäckning Bolton
Proscenietorn Saknas
Rundhorisont Saknas
Belysningsutrustning
Salongsrå Saknas
Rör i salongstak Saknas
Tillgänglig korskoppling Saknas
Eluttag
Antal 16A uttag 2
Teknikplats
Teknikplats i kontrollrum Saknas
Teknikplats i salong Ingen uppgift
Inlastning
Inlastningsförhållanden Mindre bra
Inlastning kommentar Trappor
Inlastning, minsta bredd 1700
Inlastning, minsta höjd 2100
Inlastning, max godslängd Oändlig
Inlastning, höjd över marknivå 1230
Övriga uppgifter
Planritning nr 5010228A
Planritning pdf-format Digitaliserad från skiss
Sektionsritning Saknas
Markering av 0-punkt Saknas
Inventeringsskylt Saknas
Inventeringsstatus Ej nyuppmätt, äldre uppgifter
Besiktningsprotokoll Saknas
Enkät handikapp 2006 ja

Lingångar och andra lyftanordningar för Bio Rio
 
Nummer Typ Avstånd Längd Last Linor Fri ände Kommentar
1 3 -600 9085 250 4 450  
2 3 0 9085 250 4 450  
3 3 600 9085 250 4 450  
4 3 1200 9085 250 4 450  
5 3 1800 9085 250 4 450  
6 3 2460 9085 250 4 450  

Andra Uppgifter:
 
Rådiameter:  50
Instickpipor finns:  Nej
Manöverplats:  Golv höger
Övrigt Lingångar:   

Last anger den senast kända maximala lasten (utbredd last) som lingången / lyftanordningen troligen är godkänd. Besikningsförbehåll kan förekomma. Riksteatern tar därför inte något ansvar för den angiva lasten.
 
Loger och övriga rum i Bio Rio
 
Rumsbeteckning Platser Extra Handfat WC Duschar Övrigt
Övre 7   1 1 1  
 
 

Tillbaka