Ett stort tack till våra sponsorer !!!

 
Advokatfirma B. Leidhammar Gävle
Pappers Avd 2 Skutskär
Sören Sandström Skutskär
Günther Fröhler Skutskär
Alf Linderheim Älvkarleby
Kurt Eliasson Skutskär
Irene Lindqvist Skutskär
Socialdemokratiska Arbetarekommun                Älvkarleby Kommun
Esa  Anki  Palmu Skutskär
Gun Johansson Skutskär
Eva Norberg Skutskär
Sven-Olof  Melin Skutskär
Jan-Erik Johansson Skutskär
Rolf Edman Skutskär
Ljungberg fonden Falun
Lasse & Ann-Sofi Johansson Skutskär
Anders Eriksson Skutskär
Ledarna Skutskärs Bruk Skutskär
Börje Lindvall Gävle
Gösta Eriksson Älvkarleby
Erik & Stina Lindblad Älvkarleby
Länsstyrelsen / Byggdemedel Uppsala län
Birgitta Sandstedt Älvkarleby
Monica Dubeck Skutskär
Nils & Tordis Eklöf Skutskär
Kent Svanberg Skutskär
Monika Sandberg Skutskär
Michael Autio Skutskär
Kalle Nyström Skutskär
Sussie Nyström Skutskär
Mona Hansson Skutskär
Nisse Hansson Skutskär
Maria Wesslén Skutskär
Pär Wesslén Skutskär
Eivar Gustavsson Skutskär
Antony Scherdin Skutskär
Clarrie Leim Älvkarleby
Bengt & Annica Ahlquist Älvkarleby
Curt Hillgren Skutskär
Rolf Haglund Skutskär
Birgitta och Seved Wahlström Skutskär
Tommy Jakobsson Skutskär
Kerstin Pryd Skutskär
Ewa Hammarin & Göran Eriksson Skutskär
Gunnel Åsberg Skutskär
SPF 602 Laxen Älvkarleby
GORDON ART Skutskär
KARIN WERNER STAHRE Skutskär
Kenneth Olsson Skutskär
CAROLINE LIBERG Älvkarleby
ÄLVKARLEBY-SKUTSKÄRS FÖRS ÄLVKARLEBY-SKUTSKÄRS
J. ELFSTRÖMS MINNESSTIFTE ÄLVKARLEBY-SKUTSKÄRS
Sv. Filminstitutet  
Älvkarleby Kommun Skutskär
Handelsbanken Skutskär
Kenneth Skoglund
Sound Control Sweden
Älvkarleby
Teo Härén Älvkarleö

tillbaka