Folkets Hus Exp. vardagar kl. 8 - 14
Tfn: 026-701 55 Mobil:070-227 19 52
E-post: info@fh-skutskar.se
Besöksadress: Gävlevägen 24,  814 31 Skutskär

Ordf. Annika Forsberg
Kassör. Roger Wilund
Ledamot. Eva Skytt
Ledamot. Rolf Bejerfjord
Ledamot.  

Ersättare. Jan-Erik Molander
Ersättare. Lars Andersson

Revisor. Kenneth Holmgren
Revisor. Arne Björn

Vaktmästare Michael Autio 

Maskinist Michael Autio
Maskinist Andreas Norling
Maskinist                      Anders Edin
Maskinist                      Roger Wilund

Bio hjälp

Jan-Erik Molander
Rolf Bejerfjord
Eva Skytt
Annika Forsberg