Folkets Hus Exp. vardagar kl. 8 - 14
Tfn: 026-701 55 Mobil:070-227 19 52
E-post: info@fh-skutskar.se
Besöksadress: Gävlevägen 24,  814 31 Skutskär

Ordf. Anders Edin
Kassör. Roger Wilund
Ledamot. Annika Forsgren
Ledamot. Eva Skytt
Ledamot. Rolf Bejerfjord

Ersättare. Jan-Erik Molander
Ersättare. Lars Andersson
Ersättare.          Anders Wigfors
Ersättare.          Judit Nordström

Revisor. Kenneth Holmgren
Revisor. Arne Björn

Vaktmästare Michael Autio 

Maskinist Michael Autio
Maskinist Andreas Norling
Maskinist           Anders Edin
Maskinist           Roger Wilund

Bio hjälp

Lena Säll
Anders Edin
Katharina Gärdeman
Mattias Boström
Anders Wigfors
Eva Skytt
Annika Forsberg