Rio Bio föreningen

Styrelsen


Ordförande

Annika Forsberg

070 763 39 29


Kassör

Roger Wilund

070 637 82 85


Sekreterare

Håkan Karlsson

070 761 36 51


Ledamöter/ersättare

Eva Skytt

070 343 52 07


Jan-Erik Molander

076 795 75 00


Björn LarssonBiografmaskinister

Michael Autio 073 993 82 65

Roger Wilund 070 637 82 85 

Anders Edin 076 006 51 20

Andreas Norling 072 541 46 42

Gävlevägen 24, 814 31 Skutskär

 026-701 55  /  070 - 227 19 52