Rio Bio föreningen

Styrelsen


Ordförande

Annika Forsberg

070 763 39 29

Kassör

Roger Wilund

070 637 82 85


Sekreterare

Håkan Karlsson

070 761 36 51


Ledamöter/ersättare

Eva Skytt

Jan-Erik Molander

Björn Larsson

Karin Gens

Michael Autio
Biografmaskinister

Michael Autio 073 993 82 65

Roger Wilund 070 637 82 85 Gävlevägen 24, 814 31 Skutskär

 026-701 55  /  070 - 227 19 52